Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
ABŞ koronawirusa garşy sanjymlaryň adamlarda üstünlikli synagy barada habar berdi
Ýazylan wagty: 21 мая 2020 Ýazan NEXTTM
ABŞ koronawirusa garşy sanjymlaryň adamlarda üstünlikli synagy barada habar berdi
Moderna amerikan biotehnologik kompaniýasy koronawirusa garşy sanjymlaryň kliniki synaglarynyň birinji tapgyrynyň üstünlikli tamamlanandygy barada habar berdi. Bu barada ria.ru belleýär.
 Bu serişdäni meýletinçiler toparynda barlap görmek işleri aprel aýynda başlandy. Moderna kompaniýasynyň beýannamasynda mRNA-1273 sanjym kabul edilenden soň, synaga gatnaşyjylaryň antibedenjikleriniň möçberiniň serişdäniň mukdaryna baglylykda COVID-19 bilen kesellän adamlaryň ganyndaky degişli görkezijiden ýa-ha artýandygy, ýa-da şol bir derejesinde saklanýandygy bellenilýär.
 Başlangyç tapgyrda serişde özüni howpsuz görkezdi, ol kynçylyksyz geçýär. Kompaniýa kliniki synaglaryň teswirnamasyny tamamlamak üçin ahyrky tapgyry iýulda başlamagy meýilleşdirýär.
 Reýter agentligi beýanat neşir edilenden soň, kompaniýanyň paýnama bahasynyň 25% ýokarlanandygyny belleýär.
 ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp amerikan alymlarynyň 2020-nji ýylyň ahyryna çenli sanjymy döretjekdiklerini habar berdi. Ol özüniň hasabyna “aňryýany bilen ynanýandygyny” belledi we ABŞ-da sanjymyň üstünde düýpli işiň alnyp barylýandygyny aýtdy.
 Maýyň ortalarynda Sorrento Therapeutics kompaniýasyny esaslandyryjy Genri Ji kompaniýanyň alymlarynyň koronawirusy doly blok etmäge we ony üç günüň içinde organizmden çykarmaga ukyply bolan antibedenjikleri tapandygyny aýtdy.
 BSGG-niň soňky maglumatlary boýunça, dünýäde 4,6 milliondan gowrak kesel ýagdaýy bellige alyndy, 311 müňden gowrak adam ýogaldy.
Okalan sany: 15   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06215 sek. ýüklenen baýt: 30856