Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyndan çykarylar
Ýazylan wagty: 24 июня 2020 Ýazan NEXTTM
Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyndan çykarylar
Metbugatda çykýan habarlara görä, Halkara Olimpiýa Komiteti sportuň grek-rim göreş görnüşini 2024-nji ýyldaky Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyndan çykarar. Häzirki wagtda bu barada taraplaryň arasynda ýiti gürrüňdeşlikler ýokary depginde dowam edýär. Sportuň gadymy nusgalarynyň hatarynda görkezilýän göreş sportunda soňky ýyllarda tomaşaçy sanynyň azalmagy, şeýle-de sportuň bu görnüşinde täzeçilligiň az bolmagy ýaly esaslar göz öňünde tutulyp, ony Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyndan çykarmaklyk meýilleşdirilýär. Bilermenleriň pikirine görä-de, 2024-nji ýyldaky Olimpiýa oýunlary göreşsiz ýagdaýda geçiriler. Bu baradaky anyk netije öňümizdäki günlerde resmi ýagdaýda mälim ediler.  
Okalan sany: 121   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06103 sek. ýüklenen baýt: 29419