Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
«e.gov.tm»: elektron hyzmatlar
Ýazylan wagty: 17 октября 2020 Ýazan Merwww
Häzirki wagtda ýurdumyzda sanly ulgamyň giňden ornaşdyrylmagy bilen ähli pudaklardyr edaralaryň hyzmatlaryndan peýdalanmak üçin ýörite internet sahypalary açyldy. Internet sahypalarynda ulanyjylara hyzmatlaryň dürli görnüşleri hödürlenmek bilen, ähli amallar elektron esasynda alnyp barylýar. Döwrebap elektron döwlet hyzmatlary hödürleýän «e.gov.tm» internet sahypasy bolsa, şeýle mümkinçilikleriň biridir. Bu internet sahypasynyň kömegi arkaly islendik raýat maglumat, aragatnaşyk we mahabat, bilim we medeniýet, saglyk, passport, registrasiýa, wiza, ulag we sürüjilik, pensiýa, kömek puly we tutumlar, maşgala we çagalar, sargytlar we maýalar, iş we işlilik, medeniýet, boş wagt, sport, telekeçilik, jemagat hojalygy birleşigi, karz edaralarynyň hyzmatlary, döwlet saýtlary ýaly hyzmatlardan peýdalanyp bilerler. Munuň üçin «e.gov.tm» internet sahypasyna agza bolmak zerurdyr.
Okalan sany: 13   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,08839 sek. ýüklenen baýt: 29266