Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
“Tatneftiñ” Türkmenistandaky şahamçasy materýalary satyn almak boýunça tender yglan edýär
Ýazylan wagty: 17 октября 2020 Ýazan Merwww
 Şertnamanyň goşmaça Ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy spesifikasiýa laýýyklykda Türkmenistanyň milli walýutasynda (manatda) ýa-da ABŞ-nyň dollarynda aşakdaky lotlary satyn almak boýunça tender yglan edýär:

Lot № 1 – 1 sany “Санузел” wagon-öý satyn almak we gurnamak.

Lot № 2 – Göwrümi 25 m3 bolan agyz suw üçin gap satyn almak we gurnamak.

Lot № 3 – Septik gurmak.

Tendere gatnaşmak üçin “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasynyň edarasyna ýüz tutup bilersiňiz:

bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
önüm üçin spesifikasiýa almaly.
Tendere gatnaşmak boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap 15 (on bäş) iş günüň dowamynda ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Söwda teklipleri möhürlenen iki bukjada berilmeli.

Salgysy: Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat ş., T.Satylowa köçesi 59

Habarlaşmak üçin telefonlar: +993 222 64366.

Elektron salgysy: filial_turkmen@mail.ru;
Okalan sany: 12   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07461 sek. ýüklenen baýt: 30977