Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
TÜRKMENISTAN «MERKEZI AZIÝA – ÝEWROPA BILELEŞIGI» FORMATYNDAKY MINISTRLER DEREJESINDÄKI 16-NJY DUŞUŞYGA GATNAŞDY
Ýazylan wagty: 18 ноября 2020 Ýazan Merwww


2020-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça Ýokary wekili, Ýewropa Komissiýasynyň Wise-prezidenti Jozep Borelliň gatnaşmagynda «Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky Ministrler derejesindäki 16-njy duşuşyk geçirildi. Duşuşyga şonuň ýaly-da Ýewropa Komissiýasynyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça komissary Ýutta Urpilaýnen hem gatnaşdy.

Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar mejlisiň gün tertibine girizilen iki mesele, has takygy ÝB-niň we Merkezi Aziýanyň hyzmatdaşlygyna hem-de onuň geljegine syn berdiler, şeýle-de sebitleýin we halkara meseleleri babatynda pikirleri alyşdylar.

Ýokarda görkezilen meseleleriň her biri boýunça daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary «Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatynyň çäklerinde özara hereketleriň ileri tutulýan ugurlary boýunça öz nukdaýnazarlaryny beýan etdiler we pikirleri alyşdylar.

Duşuşugyň jemleri boýunça Bilelikdäki Beýannama kabul edildi.

Okalan sany: 8   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06690 sek. ýüklenen baýt: 30795