Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Söýgi dünýäsi
Aýdym-
Ýazylan wagty: 20 ноября 2020 Ýazan NEXTTM

-
- Belent ýaňlan, Aýdym! Eý, eziz dostum.
- Bu Watanyň süňňi durşuna gandyr.
- Ony gorap ölsem, taşlaman postun,
- Ezizlerim senden kerem alýandyr.
-
- Sen diriler üçin.Ölüler üçin,
- Älemi dolduryp ýaňlan, agla sen.
- Şu günlerde ýaşap bakylyk guçan,
- Beýik halkyň beikdigne nama sen.
-
- Sen hüwdüle derýalary, daglary.
- Bagtly halkym süýji uka batanda.
- Ýurdumda dynçlygyň ýaýnan çaglary,
- Mukaddeslik uçup gaýtsyn Watanma.
-
- Hüwdüle, namys diýp, armanly ýumlan,
- Ezizogullaryň mazary ýatan.
- Indem sümmülleriň perleri ýaýlan,
- Sähralary, bir çetinde Gün batan,

- Ýaýlalary bir çetindeGün dogan,
- Ýaňlan beýik Aýdym, hüwdüle, dogan.
Okalan sany: 9   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06615 sek. ýüklenen baýt: 30776