Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Söýgi dünýäsi
Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
*Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi.
*Sen iki ýaşyňdakaň ejeñ öz ýanyna çagyrardy, A sen bolsa gaçardyñ.
*Sen üç ýaşyñdakañ ejeñ saña süýji nahar bişirerdi. A sen bolsa iýmezdiñ.
*Sen dört ýaşyñdakañ ejeñ saña ruçka bererdi. A sen welin tamlara surat çekerdiñ.
*Sen bäş ýaşyñdakañ ejen saña arassa owadan eşikler geýdirerdi. A sen welin hapalardyñ.
*Sen ýedi ýaşyñdakañ ejeñ seni mekdebe alyp giderdi. A sen welin gidesiñ gelmezdi.
*Sen on ýaşyñdakañ ejeñ seniñ mekdepden geleriñe garaşardy. A sen welin geldigiñ göni öz otagyña giderdiñ.
*Sen on bäş ýaşyňdakaň ol seniñ üstünlikleriňe aglap alada ederdi. A sen welin üstünlikleriñ üçin sowgat islärdiñ.
*Sen 25 ýaşyñdakañ saña öýlenmäge(durmuşa çykmaga) kömek etdi. A sen öýlendiñ(durmuş gurduñ)aýalyñ (adamyñ) bilen başga ýere ýaşamaga gitdiñ.
*Sen 35 ýaşyñdakañ ejeñ saña gerekli maslahatlary berdi. A sen welin "GOŞULMASANA" diýerdiñ.
*Haçan 40 ýaşyñda ejeñ kesellände sen ejeñi artykmaç ýük höķmünde gördüñ.

Gadyrly agzalar! Ejelerimiz diri wagty olary ýitirmänkäk gadryny bileli. Çünki jennet ejelerimiziň aýagynyň aşagyndadyr!
Okalan sany: 528   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07542 sek. ýüklenen baýt: 30677