Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Adamyň ganynda şekeriň derejesini peseltmäge kömek edýän önümler
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww

Adamyň ganynda şekeriň derejesini peseltmäge kömek edýän önümler

Adamyň ganynda şekeriň derejesini peseltmäge kömek edýän önümler

Britan lukmany Sara Brýuer ganyň düzümindäki şekeriň mukdaryny kadalaşdyrmaga kömek edip biljek iki iýmit hakda gürrüň berdi. Bu iýmitleri islendik dükandan satyn alyp bolýar diýip, EVO-RUS.COM portaly habar berýär.

Şeýlelik bilen, iňlis lukmanynyň pikiriçe, ganyň düzümindäki şekeriň derejesini peseltmekde gyzyl apelsin we pomidor iýmegiň peýdasy uly.
Lukman apelsiniň düzüminde glýukoza garşy durnuklylygy ýokarlandyrýan we insulin öndürmäge kömek edýän köp sanly ýokumly maddalaryň we birleşmeleriň bardygyny belleýär.
Şeýle hem ol pomidor iýmegiň ýürek keseliniň döremek howpuny azaldýandygyny nygtaýar. Sebäbi gök önümlerde tebigy antioksidant bolan likopen bar.
Ýeri gelende bellesek, pomidor 2-nji görnüşli süýji keselli adamlar üçin peýdaly bolan Ortaýer deňziniň berhizi üçin hem maslahat berilýär.


Okalan sany: 189   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,09841 sek. ýüklenen baýt: 32459