Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
“Çelsi” Lempardy baş tälimçi wezipesinden boşatdy
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww

“Çelsi” Lempardy baş tälimçi wezipesinden boşatdy

“Çelsi” Lempardy baş tälimçi wezipesinden boşatdy

Duşenbe güni, 25-nji ýanwarda Londonyň “Çelsi” kluby iňlis hünärmeni Frenk Lempard bilen hyzmatdaşlygyny bes etdi. Bu barada toparyň saýtynda habar berilýär.

“Bu diňe bir ýolbaşçylyk üçin däl, eýsem, meniň üçin hem kyn çözgüt boldy, sebäbi biz örän gowy gatnaşýarys. Meniň Lemparda hormatym uly.
Frenk özüni hemişe işe bagyş eden gowy hünärmen, ýöne häzirki ýagdaýda biz baş tälimçini çalyşmak gowy bolar diýip hasapladyk. Tutuş klubuň adyndan oňa minnetdarlyk bildirýärin we şowlulyk arzuw edýärin. Lempard bolup geçen zatlara garamazdan, “Çelsiniň” rowaýaty oýunçysy bolmagynda galýar. Ony “Stemford Brijde” görmäge hemişe şatdyrys” – diýip, “Çelsiniň” eýesi Roman Abramowiç aýtdy.

Ýatlap geçsek, 42 ýaşly tälimçi “göklere” 2019-njy ýylyň 4-nji iýulynda ýolbaşçy boldy. Premýer-liganyň häzirki möwsüminde topar 29 utuk bilen sekizinji orny eýeleýär.
Mundan ozal klubuň “PSŽ” bilen Dortmundyň “Borussiýasyny” türgenleşdiren nemes hünärmeni Tomas Tuheli çagyrmak barada ylalaşandygy habar berildi.


Okalan sany: 184   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05935 sek. ýüklenen baýt: 32814