Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
"Türkmenpoçta" halkara poçta ibermelerini gaýtadan ýola goýdy
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww

"Türkmenpoçta" halkara poçta ibermelerini gaýtadan ýola goýdy

"Türkmenpoçta" halkara poçta ibermelerini gaýtadan ýola goýdy

"Türkmenpoçta" poçta aragatnaşyk kompaniýasy halkara poçta hyzmatyny gaýtadan ýola goýýar.

Goňşy ýurtlaryň poçta operatorlary bilen geçirilen gepleşikleriň netijesinde, ýanwar aýyndan bäri "Türkmenpoçta" kompaniýasy dünýäniň 47 ýurdy bilen ýerüsti we howa poçta aragatnaşyklaryny ýola goýdy. Bar bolan ugurlaryň sanawyny 075 belgä jaň edip tapyp bilersiňiz.
Görkezilen ýurtlara ibermek üçin kiçi paketler, hatlar we ibermeler kabul edilýär. Başga-da operatorlaryň isleg bildirmegi bilen, ugurlaryň sanawy täzelenip biler. Poçta daşamak we taýýarlamak sanitariýa we epidemiologik kadalara laýyklykda amala aşyrylýar.
Ýeri gelende ýatlatsak, Türkmenistanyň çägine içerki poçta ugratmalaryny ibermek adatdakysy ýaly amala aşyrylýar.


Okalan sany: 94   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,12891 sek. ýüklenen baýt: 32341