Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Halkara pul gaznasy Türkmenistan bilen geçiren on günlük duşuşygynyň netijelerini jemledi
Ýazylan wagty: 31 января 2021 Ýazan Merwww

Halkara pul gaznasy Türkmenistan bilen geçiren on günlük duşuşygynyň netijelerini jemledi

Halkara pul gaznasy Türkmenistan bilen geçiren on günlük duşuşygynyň netijelerini jemledi

Natalýa Tamirisanyň ýolbaşçylygynda HPG-niň bilermenleri bilen ýurdumyzyň birnäçe ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de işgärleriniň arasynda geçirilen on günlük duşuşygynyň netijeleri jemlenildi.

Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde onlaýn görnüşde geçirilen pikir alyşmalaryň dowamynda ykdysady ösüşiň orta möhletli geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy, türkmen ykdysadyýetiniň şu günki ýagdaýyna seljerme berildi.
Halkara pul gaznasynyň Türkmenistandaky makroykdysady we maliýe ýagdaýyna berýän yzygiderli bahalary hem-de çaklamalary bolup geçýän ýagdaýlary seljermäge, berilýän anyk maslahatlardan peýdalanmaga mümkinçilik berýär.


Okalan sany: 242   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05809 sek. ýüklenen baýt: 32433