Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Sahnada zamananyň keşbi
Ýazylan wagty: 26 апреля 2021 Ýazan NEXTTM
Balkan welaýat döwlet drama teatry tarapyndan teatr işgärleriniň arasynda «Sahnada zamananyň keşbi» atly bäsleşik geçirildi. Teatryň döredijilik işini has-da kämilleşdirmekden we sahnalaşdyrylýan oýunlaryň türkmen halkynyň milli ruhuna mahsus döwrebap döredilmegini gazanmakdan, şeýle-de ýaş zehinleri ýüze çykarmakdan ybarat bolup durýar. Ýaş teatr artistleri üstünlikli çykyşlarynda türkmen halkyň häsiýetini görkezýän, şeýle-de  kämilleşip gelýän milli medeniýetimizi wasp edýän sahna oýunlaryny ýerine ýetirdiler. Bäsleşik baýramçylyk derejesinde geçirildi we täze ýaş zehinler belli boldy. 
Bäsleşikde ýokary dereje alan toparlara şahadatnama we gymmat bahaly sowgatlar gowşyryldy. 

Okalan sany: 233   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07041 sek. ýüklenen baýt: 29185