Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Ýaş türgenleriň üstünligi.
Ýazylan wagty: 02 декабря 2013 Ýazan Mayichka

Minskide tamamlanan taekwan-do boýunça Belarusiýanyň açyk kubogy ugrundaky ýaryşda Aşgabatly Gaýgysyz Atabaýew goşa ýeňiş gazandy ol 57 kilograma çenli agram derejesinde şahsy tutluşuklarda altyn medala hemem tuli şahsy görkezme çykyşlaryndada birinji orna ýagny altyn medala mynasyp bolmagy başardy. Ýene-de bir baýraga bürünç medala Türkmenistanyň sport gaznalarynyň üstüne Orazmyrat Çaryýew goşdy. Ol ýetginjekleriň arasynda 57 kilograma çenli agram derejesinde geçirilen şahsy tutluşyklarda baýrakly orna eýe boldy. Ýaş türgenlerimize geljekgi halkara bäsleşiklerinde hem uly üstünlik arzuw edýäris.                                   


Okalan sany: 410   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05375 sek. ýüklenen baýt: 29684