Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Dabaraly çäre.
Ýazylan wagty: 07 декабря 2013 Ýazan Sasoltan
      Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň sport üstünlikleri barha ösýär we kämilleşýär. Indi her bir ýylymyz sport üstünliklerine beslenýär. 2013-nji ýyl şeýle ýyllaryň biridir. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde döwrebap sport toplumlary gurulýar. 2017-nji ýyla çenli sporty özlerine hemra edinen türgenlere niýetlenen Olimpiýa döwrebap desgalaryň 30-sy gurlar we ýapyk sport binalaryndaky we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşyjylara hyzmat eder. Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Sport baradaky Döwlet komitetiniň mejlisler zalynda halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan türgenleri sylaglamak dabarasy boldy. Olara Hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlar gowşuryldy. Sportuň dürli görnüşleri boýunça üstünlik gazanan türgenlerimiz jemgyýetçilik guramalary tarapyndan hem sylaglanyldy.                  
Okalan sany: 499   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05363 sek. ýüklenen baýt: 29611