Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Du­baý­da ha­ly ýar­mar­ka­sy ge­çi­ril­ýär.....
Ýazylan wagty: 14 января 2013 Ýazan Betman
Dubaýda, 14-nji ýanwara çenli dowam etjek söwda festiwala dünýäniň dürli ýerlerinden gelen 50-den gowrak firma öz haly önümlerini hödürleýär.Bu festiwala Türkmenstanda öndürilýan önümleriniň  çykarylyp, ýagny çeper ellienelerimiziň, gelin-gyzlarymyzyň dokan nepis owadan türkmen halylaryny daşary ýurtda söwda festiwalynda görkezilmegi Türkmen halkyny buýsandyrýar we guwandyrýar. Bu festiwal Dubaýyň halkara söwda merkezi bolan  "Zabil" zalynda geçirilýär. Bu ýerde Owganstandan, Türkmenistandan we Hindistandan getirilen 170 müňden gowrak el işi önümi hem bar. Bu festwala esasanda halylaryň dürli görnüşleri getirilýär.
Ady äleme dolan türkmen halysy 3-4 nesle hyzmat edip, ol hiç haçan könelmeýär  we ýyrtylman öz owadan tebigy öwüşginini saklap galýar.


Okalan sany: 2071   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06207 sek. ýüklenen baýt: 30205