Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Tennis ýaryşy
Ýazylan wagty: 25 декабря 2013 Ýazan Sasoltan

Paýtagtymyz Aşgabatda ýerleşýän “Galkynyş” bedenterbiýe sagaldyş sport toplumynda Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komiteti stoluň üstünde oýnalýan tennis milli merkeziniň bilelikde gurnamagynda TOP-12 atly ýaryş geçirildi. Oňa ýurdumuzyň ähli welaýatlaryndan  şeýle-de paýtagtymyz Aşgabat şäherinden ezber tennisçiler gatnaşdylar. Bu ýaryşa türgenleriň ählisi uly höwes bilen gatnaşyp, olar sportuň bu görnüşi boýunça özleriniň ukyp başarnyklaryny görkezdiler. Ýaryş turuwbaşdan özüne çekiji pursatlara baý bolup, ussat tennisçileri öňe çykardy. Türgenleriň her bir duşuşyklaryna syn edip olaryň bu ýaryşa ýokary derejede taýýarlykly gelendiklerine göz ýetirýärsiň.


Okalan sany: 525   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05584 sek. ýüklenen baýt: 29304