Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Olimpiýada taýýarlyk.
Ýazylan wagty: 28 декабря 2013 Ýazan Sasoltan

Soçi şäherinde geçiriljek gyşky olimpiýa oýunlarynyň başlanmagyna 50 gündenem az wagt galdy. Moskwanyň şaý-sepler öndürýän fabrikleriniň birinde bu sport çäresinde gowşuryljak medallaryň taýýarlyk işleri tamamlanyp barýar. Ýakynda bu fabrigiň işgärleri öz öndüren medallaryny habar beriş serişdelerine görkezmek bilen bir wagtda, oň ýasalyş usullary bilen hem tanyşdyrdylar. Şol medallaryň öndürilşinde, ýagny çig malyň işlenşinde Ýaponlaryň enjamlary ulanylyp, diňe şondan soň olaryň elde ýerine ýetirilýän işlerine girişilýär.


Okalan sany: 631   Jogaplar: ( 1 )

Sasoltan
28 декабря 2013

Gyşky olimpiýa oýunlary diýseň ýokary derejede geçer. Sebäbi bu uly ýaryşa taýýarlyk işleri indi birnäçe ýyldan bäri alnyp barylýar.  Bu ýaryşa biziň ýurdumyzdan hem gatnaşýan barmyka.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05882 sek. ýüklenen baýt: 30025