Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Söýgi dünýäsi
♥Jan men seni söýýän bir seni söýýän!♥
Ýazylan wagty: 30 декабря 2013 Ýazan Marala
♥Jan men seni söýýän bir seni söýýän!♥

Ýürekde alowly söýgi sözlem bar, 
Jan men seni söýýän bir seni söýýän.
Ýürekde möwç urýan söýgüñ ody bar,
Jan men seni söýýän bir seni söýýän !

Seni ilki görmek üçin garaşan günlem,
Takat tapanokdy ejiz ýüregmem.
Ýola bakyp garaşyp aglan gözlerim,
Jan men seni söýýän bir seni söýýän !

Ýadyñdamy ilki elim tutan ýerleriñ?!
Aeraport ýolunda garşy alan günlerim?,
Bagryña basyp söýýän diýen sözleriñ ,
Jan men seni söýýän bir seni söýýän !

Ýatdan çykmaz ilki duşuşan ýerimiz ,
Bir birege wada berip sözleşen ýerimiz .
Gül desseli ýylgyryp garaşan ýerimiz ,
Jan men seni söýýän bir seni söýýän ! 

Söz berýän wadamda durjaklygyma,
Özge yigide bakman garaşjaklygyma,
Bagt toýumyza umyt bilen ýaşajaklygyma,
Jan men seni söýýän bir seni söýýän !


Okalan sany: 4649   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07495 sek. ýüklenen baýt: 29634