Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
FIFA täzeligi
Ýazylan wagty: 12 января 2014 Ýazan Mayichka

FIFA häzire çenli 2022-nji ýylda Katarda geçiriljek Futbol boýunça Dünýä çempionatynyň duşuşyklarynyň geçirilmeli wagtyny anyklap bilenok. Şol ýerden habar berilmegine görä, ol şu ýylyň Dekabr aýynda boljak guramanyň maslahatynda çözüler. FIFA-nyň baştutany Žerwalted çempionatyň oýunlarynyň tomusda däl-de, Noýabryň ortalaryndan Ýanwar aýynyň ortalaryna geçirmek mümkinçiliginiň bardygy barada beýannama aýtdy. Çünki tomus aýlarynda howa Katarda has yssy bolýar.  


Okalan sany: 455   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06888 sek. ýüklenen baýt: 29189