Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Söýgi dünýäsi
Bagytly durmuş!
Ýazylan wagty: 15 января 2014 Ýazan Marala
Bagytly durmuş!
"Ýeke dogýar eneden,
Ýeke-de ölýär ynsan"
Diýen pelsepäñ bilen
Asla ylalaşmaýan.

Ekiz taýy hasap däl,
Ony mysal aljak däl...
Ýöne ýañky pikirñe,
Şärik bolup biljek däl.

Gyz maşgala dogulsa,
Şübhesiz sheýle bolyar:
Şol gyz üçiin nirededir,
Taý oglanam dogulýar.

Şol gyz bilen şol oglan,
Alyp görsek, aslynda,
Dünýäniñ başlangyjy,
Hem dowamy neslinde...

Gep şol gerekli gyzy 
Ýigidiñ tapmagynda,
Iki uly arzuwyñ,
Ykbaly çatmagynda!

Şol gyz tapsa oglany,
Oglanam gyzy tapsa,
Ölmeýär ömür olar,
Müñde bir bela çapsa!

Gyz oglany tapmasa,
Tapmasa oglan gyzy,
Ýitip gidýä dünýeden
Olaryñ aýak yzy.
Okalan sany: 1637   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07931 sek. ýüklenen baýt: 30581