Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Sport ýaryşlary
Ýazylan wagty: 21 января 2014 Ýazan Mayichka

   Hokkeý boýunça ýurdumuzyň birinjiligi ugrunda tamamlanan ýaryşda çekeleşikli oýunlar tälimçileri, sport hünärmenlerini içgin gyzyklandyrdy. Ähli garşydaşlaryny utup Türkmenistanyň Içeri Işleri Ministirliginiň “Galkan” hokkeý topary ýurdumuzyň çempiony boldy. Bu üstünlik toparyň kämilleşýänligini görkezdi.


   Halkara Nebit we Gaz Uniwersitetinde geçirilen ýaryşlaram netijeli boldy. Ol Milli Liderimiziň kararyna laýyklykda Aprel aýynyň 1-den 30 aralygynda ýurdumyzda “Sagdynlyk we Bagtyýarlyk” atly köpçülikleýin bedenterbiýe sport we sagdyn durmuş medeni çärelerini geçirmeklige taýýarlyk bilen baglanyşykly boldy. Şeýle ýaryşlar Paýtagtymyzyň Berkararlyk etrabynyň Ýaşlar guramasy, Demokratik partiýanyň Balkan welaýat Türkmenbaşy we Serdar etrap komitetleri tarapyndan hem geçirildi.


Okalan sany: 431   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,08977 sek. ýüklenen baýt: 29929