Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Okuw maslahaty gecirildi.
Ýazylan wagty: 02 февраля 2014 Ýazan Mayichka

Stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça okuw maslahatynda sportuň bu görnüşüniň halkara federasiýasynyň hünärmeni Peru döwletiniň ýygyndy toparynyň baş tälimçisi gatnaşdy. Ussat tälimçiniň gatnaşmagyndaky okuw türgenleşigi işjeňligi bilen tapawutlandy. Onda tehniki oýun babatdaky täzeliklere giň gerim berildi. Okuw türgenleşigi kämilleşmekde tejribe toplamakda örän ähmiýetli boldy. Paýtagtymyzda tamamlanan okuw türgenleşigi ýokary netijelere beslendi diýip aýtmaga doly esas bar.  Halkara tälimçiniň gatnaşmagynda geçirilen çäre türkmen tennisçilerine tejribe toplamaga özleriniň ussatlyklaryny artdyrmaga mümkinçilik berdi.  Milli Liderimiziň kararyna laýyklykda Aprel aýynyň 1-den 30 aralygynda ýurdumyzda “Sagdynlyk we Bagtyýarlyk” hepdeligi geçiriler. Bu çäre köpçülikleýin bedenterbiýe sport we sagdyn durmuş medeni çärelerini geçirmeklige taýýarlyk bilen baglanyşykly boldy.


 


Okalan sany: 403   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05824 sek. ýüklenen baýt: 29789