Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Daşoguzly ýaşlar üçin sagaldyş öýi
Ýazylan wagty: 10 марта 2014 Ýazan NEXTTM
Daşoguzly ýaşlar üçin sagaldyş öýi

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň “Biruny” daýhan birleşiginiň çäkleriniň ajaýyp künjekleriniň birinde 300 orunlyk täze çagalar sagaldyş merkeziniň gurluşygy alnyp barylýar. Bu häzirki zaman çagalar sagaldyş merkeziniň gurluşygyny “Merdogly” hojalyk birleşiginiň toparlary alyp barýar. Sagaldyş merkeziniň umumy tutýan meýdany elli müň inedördül metr bolup, sagaldyş merkeziniň binasy 13 müň 400 inedördül metr ýerde ýerleşer. Häzirki zaman şähergurluşyk ulgamynda iň öňdebaryjy gazanylanlar we milli binagärligiň gadymdan gelýän däp-dessurlaryny nazara almak bilen, oňaýly we ähli amatlyklary bolan ýatmak üçin niýetlenen binalar, giň naharhana, 300 orunlyk kinoteatr, myhmanhana, tomusky amfiteatr, dürli oýun otagly medeniýet merkezi gurular. Kompýuter otaglary global Internet toruna birikdiriler. Aýratyn binalar dürli gurnaklaryň, stoluň üstünde oýnalýan tennis, şaşka we küşt oýnamak üçin göz öňünde tutulandyr. 


Gelejekde bu çagalar şäherçesinde ýaş türkmenistanlylaryň doly bahaly dynç almaklary we saglyklaryny berkitmekleri üçin ähli şertler dörediler. Täze sagaldyş merkeziniň çäklerinde sport we hereketli oýunlar bilen meşgullanmak üçin ykjam meýdançalar, suw attraksiony, üsti açyk we ýapyk suw basseýnleri gurular. Tomusky anfiteatr öz sahnasy bilen ýurduň demirgazyk sebtiniň ähli künjeklerinden ýygnanjak ýaş zehinleriň duşuşýan ýerine öwrüler. Şeýle hem taslamada sagladyş çärelerini geçirmek üçin lukmançylyk nokady göz öňünde tutulandyr. 

Bu desgany 2015-nji ýylyň dekabr aýynda ulanyşa bermek göz öňünde tutulýar.

TDH
Okalan sany: 751   Jogaplar: ( 1 )

Betman
11 марта 2014

yahooine bumenin ucin has gyzykly tema boldy sebabi menin onip osen  yerlerimda yahoodance


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07042 sek. ýüklenen baýt: 33090