Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Söýgi dünýäsi
Bägül gülçe bolmayar!
Ýazylan wagty: 11 марта 2014 Ýazan Betman
Her bir gülem güldür welin,
Bägül gülçe bolmayar!
Her bir ýylam ýyldyr welin, 
Mekdep ýylça bolmaýar!

Her bir güle gül diýseñ,
 Ysy gelip durmaýar!
Kim diýer ýaz güli owadan,
 Kim diýer guyz güli owadan,

Soradym ýürekden, ýüregim diýer, 
Her kimiñ öz güli owadan bolar!
 Ýashlykdyr durmyshyñ bir gowy wagty, 
Ýashlyga baglydyr ömür daragty, 

Kimseler hasratly,kimseler bagtly.
Her kim söýgiden tapmasa bagty, 
Manysyz bolar durmyshyñ tagty, 
Söýginiñem ýashlykdyr iñ gözel wagty,

 Ýashlygyñ söýgüsi, durmushyñ tagty!
 Gözellik görkde däl, göwünde bolar. 
Ajylyk burçda däl,tohmetde bolar.
Bagt baýlykda däl,ynamda durar. 

Göwünde islegde, söýgide bolar!
Bagt bir aýnadyr, aýna hem söýgi, 
Söýgi ýürekdäki näzik bir duýgy,
shonuñ üchin diñe birini söýmeli, 
Ana shondan soñ söýgi diýmeli!

Okalan sany: 778   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06147 sek. ýüklenen baýt: 29599