Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Türkiýe-de halkara nahar bäsleşigi...
Ýazylan wagty: 18 февраля 2013 Ýazan Marala
2013-nji ýylyň başlaryna Türkiýe-de halkara nahar bäsleşiginiň ýarym finalyna ýer eýeçiligini etdi. Bäsleşige 60 ýurtdan 2 müň aşpez gatnaşdy. Halkara derejesinde geçirlen bäsleşige gatnaşan aşpezleriň diňe 1-i zenandy. Aşpezler bäsleşikde el hünärlerini görkezdi, kimisi balyk bişirdi, kimisi bolsa towuk ondan başgada etleriň we gök önümleriň hemme görnüşlerinden dürli tagamlar taýarladylar. Şowhunly bäsleşige gatnaşan aşpezler pursatdan peýdalanyp öz ýurtlarynyň milli tagamlaryny görkezmäge mümkinçilik tapdy. Halkara derejesinde geçirlen bäsleşik türk aşhanasynyň tanyşdyrylmagy üçin hem uly pursatdyny bellemek mümkin.

 
Okalan sany: 997   Jogaplar: ( 3 )

HEZRET
18 февраля 2013

Hakykatdanam nahar bişirmekde erkek adamlaryň eli süýji diýenleri çyn bolmaly sebäbi şu uly bäsleşikde 1-ja zenanyň gatnaşmagy hem aýan edýär. gowy halladym. scratch_one-s_head

NEXTTM
19 февраля 2013

Türkmenistandan gatnaşan barmy???  good

Betman
19 февраля 2013

Öňem ajygyp näme etjegimi bilmän otyryn bu naharlary görüp okomakdan beter hasam ajykdymcraymeniňem şu zatlardan iýesim gelýär ýöne........


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,12232 sek. ýüklenen baýt: 30680