Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Hokgeý oýuny boýunça halkara ýaryşynyň jemi jemlendi.
Ýazylan wagty: 18 февраля 2013 Ýazan Betman
Aşgabat şäheriniň Gyşky oýunlar sport toplumynda 2013-nji ýylyň 17-nji fewral aýynda Hokgeý oýuny boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň kuboguny almak ugrundaky halkara  ýaryşynyň jemi jemlendi. Bu ýaryş 17 ýaşa çenli ýenginjekleriň arasynda geçirildi. Ýaryşa gatnaşan ýaş türgenler diýseň çekeleşikli ýagdaýda ýaryşy tamamladylar. Ýaryşda birinji orna Moskwanyň eteginden gelen topar mynasyp boldy. Türkmenistanyň ''Oguzhan'' topary bu halkara ýaryşynyň 2-nji ornuna mynasyp bolmagy başardy we kümüş baýragyna mynasyp boldy.
 

 Biz türgenlerimize öňdäki bäsleşiklerde diňe baş baýragy arzuw edýäris!

Okalan sany: 710   Jogaplar: ( 4 )

HEZRET
18 февраля 2013

Howwa ertir.сom saýtynda-da habar beripdiler, ýöne sizede Sagbol menä halladym! Arzuwlaryňa goşulýan.

NEXTTM
19 февраля 2013

Habary wagtynda bereniňe minnetdar dostdrinksgood

marala
19 февраля 2013

Aý erbet däl umuman gowy ýaryşyň T-da geçirilmeginiň özi baş baýraga mynasypdyr, T-en hokgeýçileri bu gezek bolmasa indiki gezek baş baýragy alarlar.

Betman
19 февраля 2013

Oýuny görüp bilmedigime gynanýan nätjek nesibedirde, ýöne sagbol habary ýetireniňize.good.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,38499 sek. ýüklenen baýt: 31635