Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Aşgabadyn taze kanuny
Ýazylan wagty: 14 мая 2014 Ýazan Betman
Aşgabadyn taze kanuny

Ýurdumyz gün geçdigi gözelleşýär, onuň görküni saklamak üçin dürli düzgünler çykarylýar, şoňa degişli ýene biri: edil şuwagt diňe Aşgabat şäherinde girizilen düzgün bolmaly, ýagny şäher içinde özbaşdak köçä çykyp ulagyňy ýuwmak gadagan edildi, diňe ýörite maşyn ýuwulýan serwislerde rugsat edilýär. 

Boýun egmezlik pul jerime bilen jezalanýar. Bu düzgün şäher arassaçylygyny we görküni saklamak üçin esaslandy.


Okalan sany: 463   Jogaplar: ( 2 )

Sasoltan
15 мая 2014

Awtora menem bir sorag bereýinle, egerde köçede dâlde howlyñda ýuwsañ bolmaýarmy. 

Sasoltan
15 мая 2014

Gowy kanun çykarylypdyr. Ýogsam köçelerimiz suw üýşmeginden ýaña palçyk bolup durýar. Üstesinede beýleki ulaglaram hapalanýar.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17338 sek. ýüklenen baýt: 31247