Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Söýgi dünýäsi
Soygi
Ýazylan wagty: 27 мая 2014 Ýazan Marala
Soygi

Yol ugrunda iki ynsan satashdy,
Goz gozun onunde surata dushdi.
Yurek gursuldedi,okje yenledi,
Gijeler gozlere uky gelmedi.

Artdy iki kishin mylayym derdi,
Olar bir-birini duyshunde gordi.
Gulaklary shanlap yada dushduler.
Bir-birini kuysap,oda dushduler.

Pynhan-pynhan yerde dushulan caglar
Olary il-gunden gizledi baglar.
Yuregin onunde yurek acdylar,
Garaz,sheydip juda yakynlashdylar.

Iki ynsan bir-birine yar boldy,
Gyz-a gelin boldy,yigit ar boldy.
Bu yagdaya hepde gecdi,ay gecdi,
Gelin agraslandy,owadanlashdy.

Edilen shert kate cyksa-da puja,
Gundizin oykesi yazyldy gije.
Indi aydayayn son bolan zadam:
Adamdan doredi yene bir adam.


Okalan sany: 1049   Jogaplar: ( 28 )

admin
27 мая 2014

berekella gaty gowy yazylan goshgy

Sasoltan
27 мая 2014

BU MARALA JORAM MENIŇ DIŇE SÖÝGI BILEN ÝAŞAÝARA.

Betman
27 мая 2014

soygi bilen yasayan adamlar uzak yasayarlar sebabi olarda hic hili alada bolmayar sine soygi soygi bilen durmus guryar sonra .......

shutnick
27 мая 2014

soygisiz durmus gurmagyn manysy barmyka ya yokmy? kim bilyar

Mayichka
27 мая 2014

Hemmäňize söýgi bilen ýaşamagy arzuw edýärin.

Mayichka
27 мая 2014

Menem sport bilen birlikde söýgi bilen ýaşajak.

shutnick
27 мая 2014

siz mayichka sportsmenmi?

Sasoltan
27 мая 2014

Daşarda ýaz ýagşy ýagýar. Penjireleriñizi açyñ

Mayichka
27 мая 2014

men 4-nji derejeli sportsmen

Sasoltan
27 мая 2014

Sportuñ haýsy görnüşinden 4 nji derejâñiz bar. Maýiçka siziñ.

shutnick
27 мая 2014

beh onda sizin bilen oyyn eder yaly dalde, dogrudanam nhaysy gornusinden

Mayichka
27 мая 2014

Tigir sürmek sport görnüşinden

marala
27 мая 2014

shutnik siz name oyyn edip yanyna yakynlasjak boyanmyrofl

Krassavchik
27 мая 2014

buuuw gaty onat goshgyken, gyzlar siz shularyaly soygi barada goshygylary wakalary kopurak yetirip duryn

Krassavchik
27 мая 2014

Marala shutnigyn ady aydyp dura oyun4yl oglan diyip

Mayichka
27 мая 2014

4-nji derejäni ýaňy sporta baranlara berilýär. Oýun ediberiň..

marala
27 мая 2014

owadanja siziem bardemi, biz yetireris siz okasanyz

shutnick
27 мая 2014

marala hokman yanyna yanasmak dal, ondada bilip goysan gowyda  goryanmi gaty gorkyly dal eken Mayichka tigir surmek boyuncayahoo

Sasoltan
27 мая 2014

Buu söýgiñ soñy sporta bardyla

Mayichka
27 мая 2014

goşgy söýgi barada ýazylsada, meniň bolan ýerimde gürrüňler sporta öwrülýär. Geliň gowusy söýgä dolanalyň. Marala ýazaňokmy goşgujyklar.

Sasoltan
27 мая 2014

Marala hemişe söýgi, ýanaşmak hakda pikir öwürýâ. A Maýiçka bolsa pökgi, tigir, tennis, boks we .ş.m

Betman
27 мая 2014

dogrudanam hemmelerin yuregi soygi diyip uryan bolmaly, gapdaldan sport bilenem soygini yananap basladylargood

Sasoltan
27 мая 2014

Men daşaryk arassa howa gezelenje çykjak. Ýagyşdan lezzet aljak. Sagboluñ

Krassavchik
27 мая 2014

howala marala menem barde, yone siz mana yuz berenzoga blush

Mayichka
27 мая 2014

Ýagyş ýagara geldi saman suwara geldi. Heý jan elek-jan elek gyzlar oýnara geldi. Daşarda gök gürläp ýagyş ýagýar, men iň halaýanym ýagyşa tomaşa edip kofejik içmek, beýle pursady duşumdan geçirmäýin gideýin. Sagboluň hemmäňize, gelip duruň....

Betman
27 мая 2014

yuz berseler aytsana dost 50 50 den pylasalylagood

shutnick
27 мая 2014

gaaaaaaaaaraaaaaash Mayichka, ay bolyala gidiber

Betman
27 мая 2014

shutnigam alyp gidaymaly ekeniniz gyygyryp ggaldy yzynda, bolya dostjan aglama yor bileje kokola iceli


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,08785 sek. ýüklenen baýt: 44267