Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Geňeş
8 mart - Halkara zenanlar güni.
Ýazylan wagty: 08 марта 2013 Ýazan NEXTTM
Mähriban eneler! Hormatly gelin-gyzlar! Siziň ähliňizi bahar paslynyň buşlukçysy, 
gözelligiň we söýgüniň baýramy bolan 8 mart-Halkara zenanlar güni bilen
 "NextTM.com" saýtynyň adyndan  gyzgyn we mähirli gutlaýaryn!
Gutlamak bilen size berk jan-saglygyny, okuwlaryňyzda
 we işleriňizde uly-uly üstünlikleri gazanmagyňyzy, 
maşgalaňyzda hemişe agzybirligiň höküm 
sürmegini, durmuşda bagt we söýgüde 
şowlulyk arzuw edýärin!


Okalan sany: 9357   Jogaplar: ( 2 )

Betman
08 марта 2013

sag bol admin. menm goşulýanaýdanlaryňyzagood

playboy
08 марта 2013

haladym awtor


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,08982 sek. ýüklenen baýt: 30416