Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

SAGLYK
Ýazylan wagty: 18 марта 2013 Ýazan Mayichka

Agzalar! sport  saglyk barada haýsyňyzda nähili sorag bar mümkin bir sportçy barada bilesiňiz gelýändir.Iýul aýynda Kazanda talyplaryň Bütindünýä olimpiýadasy geçirilýär diýip okadym, biziň türkmen talyplarymyz sportuň  görnüşlerinden medal alyp bilerlermikä siziň pikiriňizçe ? test test test
Okalan sany: 622   Jogaplar: ( 7 )

Betman
18 марта 2013

Türkmenistandan boks ýaryşlary boýunça kimleri tanaýaňyz? bilýänbolsaňyz habar beriň.

Mayichka
18 марта 2013


Aliasker Başirowy,Şöhrady,tanayan

Betman
19 марта 2013

Şöhrat menem tanaýan ýöne beleki birini tanamok, ýaňy ýakynda türkmenistan boýunça boks ýaryşy geçirildi emma men netijesini bilemok, hemmeler gowy bäsleşik diýip öwdiler

NEXTTM
19 марта 2013

Salam Maýiçka, NextTM.com saýtynyň adyndan size üstünlikler ýaran bolmagyny arzuw edýärin!

marala
19 марта 2013

goodmenem gutlaýan, diziň bilen dostlaşyp bilersiňiz

Mayichka
21 марта 2013


Türkmenistanda geçirilen boks ýaryşyndan habarym ýok ýone ýakynda Mart aýynyň 10-16-sy aralygynda Filippin döwletinde boks boýunça Aziýanyň çempionaty geçirildi, şol ýaryşda bolsa OLIMP orta sport mekdebiniň uçurumy Şatlyk Myradow 49 kilogram agram derejesinde 3-nji ýeri eýeläp bürünç medalyň eýesi bolmagy başardy.Onuň tälimçisi Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Annamyrat Sähedowdyr.Ýaş türgeni üstünligi bilen gutlaýarys.Indiki halkara bäsleşiklerinde diňe altyn medally ýurdumyza dolanyp gelmegini arzuw edyäris. 

HEZRET
21 марта 2013

Sport bilen çyny bilen gyzyklanýan adamlar barowscratch_one-s_head


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05527 sek. ýüklenen baýt: 32929