Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Nowruz baýramyna bagyşlanan bäsleşik
Ýazylan wagty: 22 марта 2013 Ýazan Mayichka

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynda Nowruz baýramçylygyna bagyşlanyp sporuň 6 görnüşinden bäsleşikler geçirildi.Bu bäsleşige ýokary okuw mekdepleriniň sportçy talyplary gatnaşyp olar sportuň milli oýunlary keçe-keçe,düzzüm,agyrlyk daş götermek,tanap çekmek,el göreşi,ýaglyga towusmakdan bäsleşdiler.Şeýle sport bäsleşikleri ýurdumuzyň ähli künjeklerinde geçirilip baýramçylygyň şowhununy has  hem artdyrdy.
Okalan sany: 372   Jogaplar: ( 3 )

NEXTTM
23 марта 2013

Howwa örän gyzykly oýunlar boldy, şol oýunlaryň içinde türkmen göreşi meniň üçin has gyzykly boldy, sag bol ýetireniňe, 

marala
25 марта 2013

oýunyň gyzyklysy Düzzüm bolsa gerek, sebäbi näme diýseňem bir az pikirlenip oýnalýan oýun.

Betman
25 марта 2013

Ahal ýaýla-da geçirlen Nowruz baýramynda-da bäsleşikler az bolmady, gyzyklysa uly küşt oýuny boldy, ýene-de haýwanlaryň arasynda-da türkmen goç urşunyň, horaz we it urşlary has gyzykly boldy, 


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15571 sek. ýüklenen baýt: 30190