Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Bir ýaş ýigit
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan SasoltanBir ýaş ýigit öz ene-atasynyň “düşüniksizliginden” zeýrenipdir. Mark Twen oňa şeýle
ýazypdyr: “Sabyr ediň! 14 ýaşymdakam meniň kakam şeýlebir samsykdy welin, zordan
çydaýardym. Ŷöne me
n
21 ýaşymy dolduranymda bu garry adamyň şeýlebir akyllanandygyna haýranlar
galdym”Okalan sany: 441   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,04652 sek. ýüklenen baýt: 28609