Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Tehnologiýa
Ilkinji sürüjilere bal name üçin gerek bolupdyr?
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan SasoltanIlkinji sürüjilere bal name üçin gerek bolupdyr?


Gyşda awtoulagy hökman aýazdan goramaly bolýar. Ŷogsam radiatordaky
suwuň doňmagy mümkin. Bu ýagdaý ähli awtomobilçilere-ony öndüýänlere-de, ony
ulanýanlara-da mälimdir. Şonuň üçin awtoulagy ulanyjylar radiatora bal bilen
garylan suw guýupdyrlar. Şonda radiatordaky suw nol gradusdan aşaky
sowuklarda-da doňmandyr. Soňlygy bilen ylym, tehnologiýa ösýär we radiatora bal
garylan suw guýmak zerurlygy hem aradan aýrylýar. Indi onuň ýerine doňmaýan
suwuklyk bolan antifriz ulanylýar.Okalan sany: 528   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,09815 sek. ýüklenen baýt: 29247