Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Tölegsiz dynç gün
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan SasoltanBir firmanyň başlygy haryt bilen üpjün edijisinden şeýle telegramma
aldy:“Men N. şäherinde galmaly boldum. Otly ýöränok. Görkezmä garaşýaryn”.
Firmanyň başlygy dessine jogap telegrammasyny iberýär:“Siz düýnden bäri zähmet rugsadyndasyňyz”.Okalan sany: 464   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,14526 sek. ýüklenen baýt: 28831