Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Ýeser näsag
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan SasoltanLukman özüne ýüz tutan näsagyň puluny az 
görüp:--Bu meniň üçinmi ýa-da hyzmatkärim üçin?—diýip ýaňsylapdyr.--Ikiňize-de—diýip, näsag jogap beripdir.
Okalan sany: 602   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05151 sek. ýüklenen baýt: 29109