Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Akylly alyjy
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan SasoltanSatyjyda gaýtargy üçin elli köpük hem tapylmandyr.--Men siziň gaýtargyňyza derek name bersemkäm?—diýip, ol alyjydan sorapdyr.--Maýdaçyl bolmaly-la!—diýip, alyjy derrew sözüniň üstüni
ýetiripdir.—Bir bulgurjyk arak guý! Wessalam, iş tamam!Okalan sany: 680   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06131 sek. ýüklenen baýt: 29025