Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Reklama
NEXT TM
Ýazylan wagty: 28 сентября 2012 Ýazan HEZRET
     Salam hormatly next-daşlar, meniň hem nesibämde bu saýta agza bolmak bar ekeni.  nextTM geljekde gowy saýtlaryň biri bolar diýen umydym bar!!!


Okalan sany: 2187   Jogaplar: ( 10 )

HEZRET
28 сентября 2012

  Bäh, okaýanlaň sany gitdigiçe artýaray... Sag boluň tanyşanyňyz üçin agzalar!!!

permann
28 сентября 2012

dance

NEXTTM
28 сентября 2012

Geliň biri-birimize hormat edip, ata watanymyzyň hatyrasy, onuň abraýy üçin bu saýty pedaly maslahatlardan, makalalardan dolduralyň.

aurora
28 сентября 2012

bu saýtdaky zatlary agza bolmasaň okap bolanok ekenda, şonsy bolanok

NEXTTM
28 сентября 2012

 auroraGeljekde bu diýenleriň hökman göz öňüne tutular.

aurora
28 сентября 2012

siz adminmi?

HEZRET
28 сентября 2012

 Bä biziň haýylarymyz diňlense kem-ä bolmaz, şeýledämi aurora !!!

aurora
28 сентября 2012

haýy näme? hyýalmy?

HEZRET
28 сентября 2012

ýalňyş gidipdir haýyş diýdigim

aurora
28 сентября 2012О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,08914 sek. ýüklenen baýt: 33338