Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Tehnologiýa
Sony Pictures kinostudiýasynyň geljekki filmleri Internet giňişligine düşdi
Ýazylan wagty: 01 декабря 2014 Ýazan FlashGeçen hepde-de Sony Pictures
kinostudiýasynyň birnäçe filmleri internet giňişliginde köpçülige çykaryldy.
Mahsus zatlaryň biri olaryň birnäçesi heniz prokata hem çykarylmandyr, DVD
görnüşinde asla hem. “Garakçylaryň” olary nireden alandygy mälim däl, ýöne
aňmak mümkin.Ýatlatmaly zatlaryň biri, 24 noýabrda duşenbe güni #GOP
atly hakerler topary, Sony Pictures kinostudiýasynyň korporatiw torunyň
serwerlerini döwdüler we kompnaiýanyň ofosondäki işgärleriň hemme personal
kompýuterlerini hatardan çykardylar. Hepdäniň ahyryna çenli olaryň işjeňligini
düzedip bolmady.

Dowamy: www.zehinli.biz saýtyndan okaň.
Okalan sany: 711   Jogaplar: ( 1 )

Krassavchik
01 декабря 2014

bah bolmandyr!!!


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05615 sek. ýüklenen baýt: 51198