Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Geňeş
Next Tm.com Türkmen ýaşlary bilen...
Ýazylan wagty: 28 сентября 2012 Ýazan NEXTTM
Ata Watan gün saýyn ösýär, gözelleşýär, abraýy tug deýin belende galýar. Şonuň ýaly-da internet ulgamynda türkmen saýtlary artýar. Next TM .com hem şol saýtlaryň biri. Bu saýta elbetde ahli türkmen ýaşlary, hatda daşary ýurtlarda okaýan talyp doganlarymyz özlerinde geň galdyrýan, täsirli mowzuklardan gürrüň açsalar, goşant goşsalar, hemmämiz üçin hem gyzykly bolarmyka diýýän. Aýdym-saz, wideo şekiller, suratlar bilen doldurylsa keýpine bu saýtda gezelenç edesiň geler. 
 Göz öňüne getiriň   Next TM .com   Türkmen ýaşlary bilen ... nahili gözellik !!!  

Gözel Paýtagt
Okalan sany: 3649   Jogaplar: ( 4 )

NEXTTM
28 сентября 2012

Hormatly agzalar siziň jogaplaryňyza garaşýan.    yahoo

HEZRET
28 сентября 2012

 Ýokardaky agzalan pikirleň gaty gowy zatlar. Menem goşulýan aýdanlaryňa NEXT TM !!!                                              yahoo   yahoo    yahoo   yahoo                                         kiss_mini    kiss_mini    kiss_mini   kiss_mini    kiss_mini                                  good      good    good     good   good     good

Arantes
28 сентября 2012

@hezret, sen gyzmy?

BagtyyarS
30 сентября 2012

menem gosulyan tm dash :D :D


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06483 sek. ýüklenen baýt: 32959