Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Garabegden gorkmak gerekdäl
Ýazylan wagty: 29 марта 2013 Ýazan Garabeg
Salowmalik menem arňyza goşarmysyňyz, saýtyňyzy haladym, men özüm barada azajyk tanyşdyraýyn,men gaharjaň göwnüme degseňiz öýkelewaç, gitsem gelmerin, menem pikirlerimi bilýän zatlarymy paýlaşýan ýigit gysganç däl eli açyk, esasy meni gyzyklandyran teme Bäsleşik yglan edipsiňiz şoňa gatnaşmak bilen sizi araňyzda... 
Okalan sany: 413   Jogaplar: ( 8 )

permann
29 марта 2013

hosh geldin

Krassavchik
29 марта 2013

waleykumessalam, hoshgeldin dost!

NEXTTM
29 марта 2013

Hoş geldiň sapa geldiň, geliberde geçiber.good

asmandakebelejik
29 марта 2013

Wah bilmändirn Salam gowumy gel geç, Ýaman gorkuzdyňlaý, öňem gansyz uçup ýören kebelejik men, 

marala
29 марта 2013

Salam täzeje agza, Gelen bolsaň agzalar bilen dostlaşyber

Mayichka
29 марта 2013

Garabeg hoş geldiň. Ýöne nämeüçin beýle hyrsyz adamyň suratyny goýduň, çagalary gorkuzmasana

HEZRET
29 марта 2013

Gutlaýan hormatly agza hoş geldiň biziň saýtadrinks

Jekson
29 марта 2013

Gorkunç surat goýanyň bilen adamlar gorkar diýip pikir etýn bolsaňa ýalňyşýaň,suraty haladym


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,09893 sek. ýüklenen baýt: 32674