Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Degişme
Ýazylan wagty: 14 января 2015 Ýazan Krassavchik
Magtymguly köçesiniň ugrunda it ölüp ýatan eken. Munam bir sakawrak adam görüpdirde, sanstansiýa jaň edýär:
- Alýo, alýo, s-s-s-santsansiýamy?
- Hawa, diňleýäs aýdyberiň?
- It ölüpdir.
- Haýsy köçede?
- M-m-m-m-m-m-m...
- Mollanepes-mi?
- Ýokhow, m-m-m-m-m-m...
Görgüli, Magtymguly diýjek bolýar welin hiç dili aýlananokmyş. “Içgilirägiň biri öýdýän” diýip sanstansiýa gaharly trubkany öçürýär. Ýaňky, on bäş minut geçensoň ýene jaň edýär:
- Eý, alýo, it ölüpdirä-how.
- Haýsy köçede?
- M-m-m-m-m-m...
- Mollanepes-mi?
- Ýokhow, m-m-m-m-m-m...
“Guk, guk, guk, guk” trubkany ýene gaharly öçürýärler. Ahyry bir sagat geçensoň täzeden jaň edýär:
- It ölüpdirow, jan dogan.
- Haýsy köçede?
- M-m-m-m-m-m-m...
- Mollanepes-mi?
- Hawalaý, süýräp şo köçä getirdim ahyry...
____________________________________________________________________________________________
Ar-ayal ikisi mashynly baryarlar. Yolda bulary GAI saklayarda:
-Name ucin sag cyragyz dowuk?
-Wahey, hacan bolduka bu, yany gordum. Yolda dowlaydimika..
Ayaly:
-Goysana, men sana iki hepdeden bari aydyp-aydyp gelyan, shuny onar diyip.
-Boldy et samsyk..
GAI yene sorayar:
-Name ucin howpsuzlyk remenizi dakynmansynyz?
-Ine bu yatdan cykypdyr, guna mende.
Ayaly:
-Aldamasana, sen mydamada remen dakynanoga yola cykanda!
-Agzyny yum diyan samsyk, sana sorag beren barmy..
GAI surujinin ayalyna yuzlenyar:
-Adamynyz sizin bilen mydamada sheyle gurleshyarmi?
-Yokla, dine icen wagty, galan wagty gowyla.
Okalan sany: 2728   Jogaplar: ( 1 )

marala
14 января 2015

rofl


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07185 sek. ýüklenen baýt: 38178