Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Durnalar
Ýazylan wagty: 20 января 2015 Ýazan Sasoltan

 


 


   


 


 


 


Ak durnalar durnaşekillileriň durnalar maşgalasyna degişli guşlardyr. Bu guşlar Amyderýanyň , Murgap, Tejen, Etrek derýalarynyň kenarýakasynda , Köpetdagyň eteginde hem-de Bathyzda ýaýrandyr. Türkmenistanyň çäginden daşarda , olar Russiýanyň käbir sebitlerinde höwürtgeleýärler, Eýranyň demirgazygynda , günbatar Hindistanda we günorta-gündogar Hytaýda gyşlaýarlar.


Ak durnalar möwsüm dowürlerinde derýalaryň , kanallaryň , kölleriň hem-de şor suwly oý ýerleriň kenar  ýakasyndaky açyk meýdanlarynda dynç almaga we iýmitlenmäge düşleýärler. Bu guşlar mydamalyk taý bolup ýaşaýarlar. Höwürtgeleýän ýerlerine maý aýynyň ahyrynda uçup gelýärler. Kölüň kenaryndaky oý ýerlerde höwürtgeleýärler. Ŷumurtgasynyň sany köplenç iki bolýar.


Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna giren ak durnalar ösümlikleriň ýerasty bölekleri we käwagt mör-möjekler bilen iýmitlenýärler. 


 


  


 

Okalan sany: 299   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,10486 sek. ýüklenen baýt: 30850