Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Suratlar ýygyndysy
Şadyýan Türkmenler (bäsleşige suratlar! Garaýyşlaryňyza garaşýan, baha beriň!)
Ýazylan wagty: 30 марта 2013 Ýazan Bayko

Bizem sheyle duryadyk birinji klasy gutaranymyzda. Biza okuwy gutaranlara gul beryadik, olaram bize kitap beryardi:

Garagum Sahara! Yazda gyzyl gul bilen burenya:

Zähmetkeş ýaşuly Gawunlary bn sergide:)

Bashga yurtlylaram bizin yashulylara hormat goyyalar. Name uchin? Sakgala bir sereda:

Şadyýan Tükmenler 1

Şadyýan Türkmenler 2

Tomusdaky "gazly suw" ya-da "gazly chal":

Baýramçylykda

Bag miwesi bolar şirin dil ýaly,
Belli-belli sözüň bardyr bal ýaly,
Kemine diýr, akly-gyzyl gül ýaly,
Aşygyň janyny alan gelinler

Okalan sany: 838   Jogaplar: ( 7 )

marala
30 марта 2013

goodsuratlaryňyz halandy

bayko
30 марта 2013

marala minnetdar!

Betman
30 марта 2013

Suratlary haladym ♥

bayko
30 марта 2013

Saol Betman!


permann
30 марта 2013

haladymdrinks

asmandakebelejik
02 апреля 2013

Şadiýanlar halandy, good

Garabeg
02 апреля 2013

haladym suratlary ine hakyky şadiýan turkmen good


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05213 sek. ýüklenen baýt: 33030