Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Durky täzelenmegiň öňisyrasynda
Ýazylan wagty: 01 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
Marynyň süýji-köke öndürýän „Altyn asyr“ açyk görnüşli paýdarlar gemgyýeti“ kärhanasynyň durky doly täzelener. Türkmenistanyň Azyk senagaty assosasiýasy tarapyndan degişli bäsleşik yglan edildi. 

Kärhananyň durky täzelenmegi netijesinde önüm öndürmegiň ýyllyk möçberi 3000 tonna çenli artar. Öndürilýän önümleriň üsti kökeleriň we süýjileriň dürli täze görnüşleri, halwa bilen ýetiriler. 

„Altyn asyr“ açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň durkuny täzelemegiň meýilnamasy önümçilik we kömekçi sehleriniň durkunyň täzelenmegini hem-de olaryň iň öňdebaryjy enjamlar bilen üpjün edilmegini göz öňünde tutýar. Önümçiligiň we gaplamagyň, häzirki zaman tehnologiýalary ornaşdyrylar, kärhannayň çäklerini abadanlaşdyrmak hem göz öňünde tutulýar.
Okalan sany: 276   Jogaplar: ( 3 )

Mayichka
01 апреля 2013


Öz ýurdumyzda süýji-köke önümlerini öndürýän kärhanalar köpelse halkymyz üçin elýeterli, hil taýdan ýokary bolar. 

Krassavchik
01 апреля 2013

dogry aydyanyz Maya!!!

asmandakebelejik
01 апреля 2013

peýdaly zatlaram bolsunagood


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,04258 sek. ýüklenen baýt: 31185