Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Geňeş
Turkmen tazysy.
Ýazylan wagty: 24 февраля 2015 Ýazan NEXTTM

Turkmen tazysy.

Turkmen tazylarynyn ayratynlyklaryny ata-babalarymyz ginisleyin hasiyetlendiripdirler. Olaryn aytmaklaryna gora, tazylara, esasan, su hasiyetler mahsus bolupdyr:

-Tazylar oran duşbi hem syzgyr bolyarlar.
-Tazylaryn yatkesligi hem hayran galdyryjydyr.
-Turkmen tazysy oran namysjan bolyar.
-Eger-de tazynyn gulagyndaky tuyler, yagny gulpaklar sallanyp duran bolsa, sol tazy aw etmage gaty ezber, calasyn hasaplanyar.
-Ilki bilen, elgusun ucusyny dogry we wagtynda duymagy owrenen tazy aw etmage has ukyply bolyar.
-Tazy dine bir elgusun ganatlaryny gorup dal-de, eysem, onun ganatlarynyn sesini esidip hem bilyar.

Turkmen tazylary barada halk doredijiliginde hem birnace nakyllardyr rowayatlar gabat gelyar. Meselem, "Gawun gowusy - mazy, it gowusy - tazy", "Tazysyz giden tilkisiz geler", "Towsan tutan tazy oyken iyer, eyesi gapyrga", "Idilen tazy awa yaramaz" diyen nakyllar halk arasynda ginden malimdir.
Okalan sany: 788   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,03585 sek. ýüklenen baýt: 32096