Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Temamyz: Ayal elementinin ayratynlyklary!(degishme)
Ýazylan wagty: 29 сентября 2012 Ýazan Arantes
siz pikir etdinizmi jynsy ayal bolan adamlaryn ayratynlyklary barada? Umuman ayallar gysgacha sheylerak: ilki bilen 15 yashlarynda ozi bilen deng garshy jynslar(erkekler) olaryn yzyndan ylgar, olary yitirmejek bolup synanshar, songra gaty gitse 25 yashyndan song omurnin ahyryna chenli olar(ayallar) garshydash jynsy(erkekleri) yitirmezlik uchin herzat etmage tayyn! Bu ayalyn gysgcha dushundirilishi, indi size muny gingishleyin dushundireyin: 

*Ayalyn onge chykan maglumatlary: 
element: Zenan 
*belgi(symbol): WO(halkara symboly) 
*atom massasy: normatiw shekilde 53,6 kg bellenen chagalykdan chykan ayallar uchin emma bu san 40 kg we 200kg arasynda uytgeyar! 
*merkezi: dunyanin ahli yurtlarynda dush gelya. 

fiziki ayratynlykary: 
1. Bedeninde ahlisinde diyen yaly renkli bir gatlagy bardyr! 
2. Ahmiyetsiz bir sebaplerde-de dongyar, namuchin beyledigini ylym entek chozup bilenok. 
3. Olar dongan yagdayynda yekeje bir gezek ony owseniz ol erar. Yagny onyng melting pointi: kompliment :D 
4. Ulanyakan yalnyshaysan dishlar :D 
5. Dogry yere maya goyum goyulsa onum chykarar! :D 
6. Olaryn belli bir standartlary bar emma standartlary diyseng seyrek tapdyrya, aradan biraz wagt gechmegi bilen standart gyzlar gyzyl kitaba girizlmegine garashylyar! 
7. In mengzeyan elementi magnitdir, Yashka ozine chekiji ayratynlygy bolsada olara yakynlashmazlyk maslahat berilyar. 

biologik ayratynlygy: 
1. chydamlyLygy: hich el degrilmedik, birki ulanylan, kop ulanylan, pul bilen ulanylyan, mugt ulanylyan, ondan pul alyp ulanylyan we asla ulanylmayan gornushleri bar! :D 
2. Bulara yakynlashmak barsa-gelmez atly keseli yuze chykaryar, bu keselin dermany yokdyr! 

himiki ayratynlyklary: 
1. Bularyn ing yakyn aragatnashyk saklayan we saklamak isleyan elementleri: altyn, kumush we platinidir! Kumush aslynda garshy jyns(erkekler) uchin hem bolsa bular onga hem goz dikyar! 
2. Bulary oturyp barlagdan gechirsen gymmat bahaly dashlar tapmak bolar olardan :D olar gymmatbaha elementleri yorite asyalar ozlerine :D 
3. Entagem dushunip bilinmeyan we ahmiyeti bolmadyk sebapler uchinem gaharlanyalar, muny hem entek ylym chozenok sebabi alymlar ahmiyetsiz zada wagt yitirmek islanok :D 
4. Alkogol bilen reaksiya etseniz garshydash jyns bilen bolmak islegi diysen artyar :D 
5. Dunyadaki in kop pul harjadyan elementdir! 
6. Birwagtyn ozinde bir yere uyshseler dushunishmezlik yuze chykar! 
7. Biri beylekiden has kop onge chyksa ahlisi birden gabanarlar! Biri-birinden uytgeshik bolmak uchin yaryshyalar! 

Ulanysh duzgunleri: 
1. Bezegli yagdayda ulanylmasa has gowy, ozleri elmydama birnache himikat bilen reaksiyada! 
2. Onum ondurmekde(:-D) maya goyum goyup boljak yeke-tak sektordyr!:D 
3. Dozasy bilen ulanylanda lezzet beryar! :D 
4. Tasir edijidir! 

Olardan geljek howplar: 
1. Tejribesiz adam tarapyndan ulanylsa diysen howplydyr, tejribesizi talamak, oldirmek yada aldap ulanmak howpy bar! Emma bu dereje akyllysy diyseng az tapdyryar! 
2. Sen birini saylasan song beyleka goz diksen gabanar, gaharlanar: ol menden owadanmy, gowymy yaly soraglar beerip bashlar! We netijede seni oldiraymegi mumkin! 
(inlischeden terjime)
Okalan sany: 2144   Jogaplar: ( 13 )

Arantes
29 сентября 2012

Okalmandyram :D

aurora
29 сентября 2012

beh, muň ýaly zat ýazmasaňyz gowy bolardy. bu meň pikirim

Arantes
29 сентября 2012

beh, muň ýaly zat ýazmasaňyz gowy bolardy. bu meň pikirimdegishme bu! rofl has dogrusy degishme goshulan ajy hakykatblumrofl

Arantes
29 сентября 2012

test
sitata edip jogaplap bolanok oydyan...

HEZRET
29 сентября 2012

Arantes özüň hakdamy ...

Arantes
29 сентября 2012

men oglan, sen?

Melinda
30 сентября 2012


Molnia
02 октября 2012

Arentas dos temaň super söz ýok 

Molnia
02 октября 2012

Ertirede goýsaň nädýä bolmasa rugsat berseň goýjak agzalar bar

Arantes
02 октября 2012

Ertirde ong achdym muny, isleseng yene goyay ;)

Molnia
03 октября 2012

Öň açylan bolsa hökman dällaý dos Tema super dos

incredible
04 октября 2012

saola temana

betoww
05 октября 2012

ooooooorofl


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07931 sek. ýüklenen baýt: 47824