Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Reklama
“Suw damjasy - Altyn dänesi” baýramçylygy mynasybetli bäsleşik!!!
Ýazylan wagty: 03 апреля 2013 Ýazan NEXTTM

Hormatly agzalar “Suw damjasy - Altyn dänesi” baýramçylygy mynasybetli “NextTM.com”-yň administrasiýasy nobatdaky bäsleşigine başlaýar. Bäsleşikde agzalar “Suw damjasy - Altyn dänesi” atly mowzuga degişli türkmen äheňindäki manyly, owadan suratlaryny ýerleşdirip bilerler. Netijede köpçülik tarapyndan halanan iň gowy suratlaryň awtorlaryndan ýeňijiler saýlanar. Bäsleşigiň möhleti 2013-nji ýylyň aprel aýynyň 6-na çenli dowam edýär.

Ýaryşda ýeňijilere gymmat bahaly sowgatlar garaşýar. Olar:

1-nji ýer: 50 manat
2-nji ýer: 35 manat
3-nji ýer: 20 manat

pul sylaglary bilen sylaglanylar. Ýaryş administrator tarapyndan gözegçilik edilip, köpçülik tarapyndan baha beriler. Kim köp ses gazansa (ýürejikleri gazansa) şolar hem ýeňiji bolarlar.

Hormatly agzalar, şu mowzuga degişli saýlap seçen iň gowy suratlaryňyzy ýerleşdirbermeli! Şowlulyk ýaryňyz bolsun! Baýramyňyz gutly bolsun!
Okalan sany: 993   Jogaplar: ( 3 )

NEXTTM
03 апреля 2013

hormatly agzalar hemmämiziň bilişimiz ýaly “Suw damjasy - Altyn dänesi” baýramçylygy mynasybetli bäsleşigi ýatladýaryn.

Betman
04 апреля 2013

Bu bäsleşikde kim ýeňiji häzirlikçegood

marala
04 апреля 2013

ýene az wagt garaşyň menem goýýangood


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06027 sek. ýüklenen baýt: 32549