Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Geňeş
HEKAYA
Ýazylan wagty: 16 апреля 2015 Ýazan Krassavchik
Her gun agsham dan atara golay yatman nace kilometr aralykda iki liniyanyn anarsyndan Merdan soygulisi Uzuk bn gurleshyardi. Internedin usti bilen janlashyp koplenc gohlashyp yarashyp yordiler. Sogushensonlar bir iki gun gurleshman gezip yarashan mahallary shol gije yatylmazdy, uzak gije gurlesherdiler. Kate gurleshere gepleri galmadyk mahaly Merdan ondan gonshy gyzlaryny sorardy ol hem gabanyp oykelardi bu bolsa Merdanyn in soyguli pishesidi, ony gabandyryp ya-da icini yakyp bilse keypi gelip heshelle kakyp gulerdi. Sheyle gunler gaytalanyp durdy. Merdan okuwyny okayardy Uzuk bolsa onun tomusky dync alyshda geljek gununi sanayardy. Ine ahyry shol gunler golaylap yetdi Merdan Uzuga yetmane howlugyardy gaytmagyna birnace gun galanda janlashan wagtlary Merdan:
-Uzuk, menem bu yyl barsam...
-nesip bolsa gelersin
-oye gitmane ucara munsem...
-hawa?! ........
-ucara munen wagtym sana yetsem diyip arzuwlap baryarkam birden ucar helakciligine ucrap son seni gorup bilmaysem? ....
-wayyy toba diysene Merdan agzyndan yel alsyn bey diymesene nesip bolsa gelersin sag aman.
Bu sozler Merdana diysen hosh yakyardy sheyle sozleri diydirmek ucinem her hili gurrunler tapyardy.
Okuw synaglaryny yapyshdyryp ikinji kursyny tamamlan Merdan gaytmaly guni irden dostlary bilen howa menziline tarap yola dushdi. Dort yarym sagat ucush eden ucar Paytagtymyzyn howa menziline gelip gondy. Dushmeli wagty Ashgabat shaherinin howa menzilinde, ir sagat palanca, howa yylylygy +29° diyen bildirishi eshidip Merdanyn yuregi jiglap gitdi. Ol dushmane howlugyardy dushup yeri opayesi geldi. Gecmeli migrasiya gullugundan we beyleki bolumlerden gecip howa menzilinin dashyna cykdy. Onun gozleri Uzugy gozleyardi. Onun bn garshylashmak un hatda oyundakilere-de gaytjak senesini aytmady. Uzugy gozlap garashdy emma hic gelmanson birine hayysh edip el telefonyndan jan etdi yone jogap beren bolmady. Ahyry taksi tutup oyune gaytdy. Yol boyy name un Uzugyn ony garshylamanyna dushunman pikir edip gelyardi. Oyune bardy, ene-atasy bilen gorushdi jigilerini opup, bagryna basdy. Gelenini eshiden dostlary salamlashmana geldiler. Icinde in yakyn sayyp yoren dosdy yokdy ol name un gelmedika diyip ozi onun oyune bardy. Oyunde yokdy, onun ene atasy bn salamlashyp nira gidenini sorady. Ejesi:"bilmedimda Merdanjan cykyba gitdi geler hazir gel sen icerde garashay" diysede geljek yoluna cykyp durjagyny aydyp gaytdy. Yolda garashyp durka gozleri ozi okuwda wagty yzynda Uzuga-da goz-gulak bolmagyny tabshyryp giden dostunyn soygulisi sayyp yoren Uzuk bn el tutushyp gelyanini gordi. Olara tarap yoredi. Uzuk ony gorup oglanyn elini goyberdi we birden durdy. Dosdy Merdany gorup:" dost men"diyip gurlap bashlanyndan onun emini yetirdi. Yerde burnunyn ganyny tutup yatan dosduny gorup Uzuk Merdana gorkuly gozleri bn seretdi. Merdan onada gowy bir sharpygy berdi-de yzyna owrulip gaytdy hic zadam dinlemedi gozleri yasha dolup donup baryarka birden ayagynyn ashagyndan yer suynendek boldy. Ony ulag kakypdy. Shol bada duyshunden oyanan Merdan bir gorse krowadyndan gacan eken:"hey toba ac garna her zat boljagay" diyip bir zatlar korsenip iydi-de:"indiyskini azyrak gormeli" diyip ozuninde gulkusi gelip tazeden yatyp goyberdi.
Uns bn okanynyza kop sag bolun)))

Okalan sany: 479   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06800 sek. ýüklenen baýt: 31346