Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
MAHMYT PÄLWAN (1247-1326)
Ýazylan wagty: 10 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
Mahmyt Pälwan - Mahmyt Pürýaýy weli Kataly, Pälwan Mahmyt Pälwan ata pilmahmyt XIII-XIV asyrlarda Ürgenç, Horezm sebitlerinde ýaşap geçen alym şahyr.

Aga sen näme üçin bu dünýäden bihabar,
Gije gündiz sim-zer diýip hars urýarsyň?!

Saňa bar ýetjek zat diňe kependir,
Onam ýa äkidersiň ýada äkitmersiň.

Akyllylar bolar-bolmazyň yzynda gezmez,
Zer bahylyň bahylçylygy bilen gymmatdan düşmez.

Namart bir itdir, mert uly derýa,
Derýa it gyzy degdi diýip haram bolmaz.

Oňa jal elinden sypmak üçin derman ýok,
Onuň şa-geda üçin hӧkmi permany birdir.

Ýüz ýyl ýaşasaňam ӧlüm geler,
Eger ýüz mülk alsaňam, ahyry hiç.
Okalan sany: 1191   Jogaplar: ( 3 )

marala
10 апреля 2013

good

marala
10 апреля 2013


Mayichka
11 апреля 2013


Berekella. 


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,08392 sek. ýüklenen baýt: 31341