Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
pelsepeler
Ýazylan wagty: 10 апреля 2013 Ýazan Mayichka

Kitap, bilim-terbiýe barada akyldarlarymyzyň aýdan pelsepelerini hormatly agzalarymyz Size ýetirýäris.


 


* Jahanda kitap dek mährem dost bolmaz.


* “Şunuň ýaly kitaby men hem ýazyp bilsedim” diýen pikiri döredýän kitaplar iň oňat kitaplar hasaplanylýar.


* Kimde-kim bilim alyp, şonam durmuşda peýdalanyp bilmese, ol adam ýer sürüp, tohum sepmeýän daýhana çalymdaşdyr.


* Kitap paýhasyň perzentleridir.


* Kitabymyz öz ömrüni paýawlaýança biz diridiris.


* Peýdasyz telim kitapdan peýdaly bir kitap ýagşydyr.


* Adamy okaýan kitabyndan tanamak bolar.


* Bagtyň ilkinji şertiniň akyldygyna şübhe ýokdur.


* Özüňi ruhubelent duýmak üçin, kimdir birini ruhlandyrmagyň gerek.


* Ylym hem aň-paýhas etmese derhal,


   Dymyp oturmaklyk edeplik herhal.


*Erbet ýoldaş ýaly, ýaramaz kitap hem bizi ýoldan çykaryp biler.


* Kitap meniň üçin tagtdan ileridir.


 


 


Okalan sany: 695   Jogaplar: ( 2 )

marala
11 апреля 2013

sag bol Maychkagood gyzykly haladym, durmuşda şu pelsepeleri bilen ýagdaýyňda köp zatlara kömet etse gerek

Betman
11 апреля 2013

gyzyklyja maglumatlar haladym, 


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05626 sek. ýüklenen baýt: 33841